DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

insekticidy

INSEKTICIDY - PŘÍPRAVKY PROTI HMYZU.                                           

       Je dobré samozřejmě poznat, co vlastně na rostlině máme. Není ale nutno to přesně určit. Většina přípravků funguje na savé, žravé... (a je jedno jakou mšici, ze zhruba 400 různých mšic máme). Je ale dobré znát životní cyklus škůdce a tím vědět, kdy nejlépe zasáhnout. Přípravky mají různé působení, avšak pro nás je důležitá informace, zda se jedná o pří-pravek s kontaktním, s translaminárním, či systémový účinkem. V prvním připadě je nutno rostliny důkladně ošetřit ze všech stran. V druhém přípravek pronikne i na druhou stranu listu a třetím případě pronikne do celé rostliny. Většinu postřiků musíme po určitém čase zopakovat, proto-že ne všechny přípravky působí na všechna vývojová stadia škůdců. Je též dobré uvážit nutnost postřiku. Jednu mšici raději rozmáčknu a mám-li každý rok rostlinu výrazně napadenou....  tak ošetřím včas.

     Pro zjednodušení zde uvedu všechny přípravky používané k přímé ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu. (dle abecedy)

  APPLAUD používáme proti molicím na okrasných rostlinách.   Vyznačuje se dlouhodobým účinkem na nymfy, nehubí   vajíčka, dospělce nehubí, ale činí je částečně neplodnými.

Dříve byl povolen na podstatně širší spektrum rostlin.

 BIOOL je jedním z řady biologických přípravků. Jedná se vlastně o upravený řepkový olej. Působí dotykově, rostlinu a tím i škůdce je třeba dokonale "obalit" přípravkem. Škůdce se pak pod přípravkem udusí. Velmi dobře působí jako prevence.

DUSÍKATÉ VÁPNO je hnojivo, které také používáme k desinfekci zemin proti houb. chorobám a škůdcům - hlavně jejich přezimujícím formám.

FAST M je připravený postřik v postřikovači. Obsahuje   nejběžněji používanou látku "deltamethrin" a dobře působí na   většinu savých a žravých škůdců. Jedná se o konktaktní   postřik, jehož hlavní výhodou je jednoduché použití. Nabízíme   také náhradní náplň.

 FLORAMITE je selektivní akaricid s převážně kontaktním účinkem proti sviluškám na okrasných rostlinách. Působí na všechna vývojová stádia svilušek, má rýchlý nástup účinnosti a dlouhou reziduální působnost. 

 KARATE je insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a dlouhým reziduálním působením.  Dráždivé účinky vyvolávají neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má repelentní účinek. 

 LEPINOX obsahuje bakterii Bacillus thuringiensis. Tato   bakterie produkuje protein, který působí specificky proti   housenkám motýlů (zavíječ zimostrázový, obaleči, píďalky,   bělásek zelný a další). Po pozření přípravku housenka přestane během několika desítek minut žrát a během dvou dnů hyne. Tento přípravek nepůsobí na dospělce motýlů ani na jiné škůdce. (Jako první ho začalo vyrábět v minulém století JZD Slušovice, pod názvem Bathurin.) Je bezpečný pro zvířata, včetně člověka.

     MOSPILAN je insekticid proti velmi širokému   spektru škůdců na velmi široké škále rostlin.   Přípravek působí systémově i translaminárně,   prostupuje celým profilem listu. V rostlině je rozváděn akropetálně (do nově narůstajících listů), nikoliv bazipetálně ke kořenům.Účinkuje jako kontaktní a požerový jed, má rychlé počáteční působení v porostu a vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem. Nabízíme v různě velkých balení koncentrátu a v postřikovači.

 Postřikový insekticidní přípravek z výtažku tropické rostliny Azadirachta indica proti savým a žravým škůdcům. Velmi dobře funguje také proti minujícím škůdcům. NEEM AZAL T/S zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Azadirachtin proniká do listů a částeč-ně proniká do pletiv rostliny. Používáme i na smutnice.

    NEMAPLUS obsahuje parazitické hlistice   speciálně zaměřené na hubení smutnic (malé černé mušky, které poletují kolem květináčů).  Přípravek aplikujte přímo do napadené zeminy.

NEMATOP jsou hlístice likvidující larvy lalokonosců.  V půdě se pohybují velmi rychle a čichem vyhledávají larvy lalokonosců. Napadené larvy lalokonosců do 2 dnů hynou. V jejich tělech se hlístice dále množí.

  NEUDOSAN je velmi účinný přírodní přípravek proti savým a žravým škůdcům (mšicím, sviluškám, molicím apod.). Obsahuje velice účinné látky - draselné soli přírodních mastných kyselin. K použití na ovoce, zeleninu i okrasné  rostliny. Je neškodný pro včely, dravé vosičky a zlatoočky.Účinné látky - draselné soli přírodních mastných kyselin, rychle v přírodě odbouratelné s nulovou ochrannou lhůtou.

NISSORUN je selektivní kontaktní akaricid, vyznačující se dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Přípravek nemá systémový účinky, avšak proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách. 

      Rock Effect obsahující pongamový olej zvyšuje     odolnost a obranyschopnosti rostlin proti škůdcům. Účinkuje na mšice, molice, svilušky, třásněnky, červce - puklice (v raném stadiu) a na padlí. Je účinný proti škůdcům na okrasných rostlinách, bylinkách, paprikách, rajčatech, okurkách, tykvích, ovocných dřevinách... Nabízíme  i ve větším balení za vynikající cenu (přezimující  škůdci)

  SANIUM STICK je insekticid ve formě tyčinek s hnojivem pro  rostliny v květináčích nebo truhlících. Působí proti savým škůdcům. Účinná látka je snadno příjmána kořeny rostlin a je dále rozváděná do nadzemní části. Účinná látka účinkuje až 9 týdnů. Obsah: flupyradifuron 18,8 g/kg, dusík 7,4 %, fosfor 3,55 %, draslík 5,7 %, síra 3,15 %, hořčík 1,4 %, železo 0,33 %; výtažek z mořských řas, humínové látky, extrakt z cukrovky

 SANIUM® SYSTEM je určený proti savým a žravým škůdcům v širokém spektru rostlin. Účinná látka flupyradifuron  je nový listový insekticid, který má systémový účinek. Působí na hmyz při kontaktu, ale rovněž při příjmu  účinné látky sáním na ošetřených rostlinách. Insekticidní účinek přetrvává 4-6 týdnů. (Je určen i proti puklicím. Zde vhodné v kombinaci se Sanium stick.)

 SANIUM ULTRA (dříve DECIS) hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin.  

 SPINTOR je přírodní požerový a kontaktní postřikový insekticid určený k ochraně proti žravým škůdcům. Jako přírodní produkt se spinosad vyznačuje  mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí.   Účinek nastává již po několika hodinách. 

 VERTIMEC je postřikový insektivní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek, mery hrušňové, roztočíka jahodového a třásněnek. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn., proniká velice rychle listy a hubí škůdce na horních i spodních stranách. 

         Velkými pomocníky v boji proti škodlivému hmyzu jsou jeho lapače. Nesmíme si však představovat 100% účinnost. Většinou tomu tak není. Ale díky vědomostem o početním stavu škůdce můžeme zvolit ideální způsob ochrany v čase a množství případných insekticidů.


 

     BAREVNÉ LEPOVÉ DESKY
 jsou v různých velikostech a barvách. Bílé na škůdce, nalétávajících do květů (pilatky, květilky, plodomorky...). Modré na třásněnky a žluté skoro na vše (molice, mšice, vrtule, smutnice...). Větší velikosti používáme na zahradě (vrtule třešňová, mšice ve skleníku), menší v bytech (smutnice...).

               Po kmenech ovocných stromů každou chvíli něco škodlivého leze nahoru, či dolů. K odchycení těchto škůdců slouží LEPOVÉ PÁSY. Jsou pokryté lepem z obou stran. Nainstalujeme je na kmen (i případnou opěru), kontrolujeme.

 DELTASTOP feromonový na obaleče (červivost)  jablečného, či švestkového . Feromony se šíří vzduchem a působí na vzdálenost několika stovek metrů až kilometrů. Samečci jsou lákáni vůní feromonu do feromonového lapáku, kde se přilepí. Ukazují nám tak případnou nutnost a období chem. zásahu. Nabízíme  
i náhradní náplně (kapsle s feromonem).

 

  LEPIDLO CHEMSTOP a VERMIFIX na lepové  desky, pásy, do feromonových lapačů i přímo na kmeny. Nabízíme jako pastu v kelímku, či ve spreji.
 

          FUMIGÁTORY - DÝMOVNICE jsou určeny k ošetření - vyčištění prostor (nejen) s pěstovanými rostlinami.

Vodou aktivovaný fumigator pro hubení hmyzu, roztočů rozptýlením suchého kouře v uzavřených prostorách (skleníky, byty, kanceláře, aj.).

 FORTEFOG GREENHOUSE SG je fumigátor dýmu obsahující česnek. Hoří bez plamene za vzniku hustého   bílého dýmu, který se rozptýlí a vyžene škodlivý hmyz z míst kde není žádoucí. Používáme do skleníků, fóliáků...

 

Dýmovnice na hubení obtížného létajícího a lezoucího hmyzu, skladištních škůdců. 

  SIRNÉ KNOTY a SVÍCE jsou tradiční dlouhodobě používané vykuřovadlo proti hmyzu a plís-ním ve sklepech, sklenících.... Knoty jsou na menší prostory, svíce na větší.