DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

fungicidy

       FUNGICIDY - PŘÍPRAVKY PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM         

        Jak je z názvu patrno, jedná se o přípravky na plísně, černě, rzi, padlí a jiné houbové choroby. Většina fungicidů působí preventivně, některé i léčebně. Pod pojmem preventivně si ale nesmíme představovat prevenci jako očkování u lidí v řádu měsíců a let, nýbrž postřik několik (někdy i desítek) hodin před infekcí. Stejně tak léčebné účinky působí několik (někdy i desítky) hodin po vzniku nemoci. Plně rozvinutou chorobu většinou lze pozastavit, nikoliv však zcela vyléčit. Je proto nesmírně důležité dodržet dobu aplikace. Vynikající článek nas toto téma je např. https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/choroby/fungicidni-ucinne-latky  

        V následujícím přehledu máme naši nabídku s výčtem nejčastějšího použití. Tento výčet je orientační a vždy je nutné dodržovat návod k po- užití. Kompletní výčet nabízí oficiální REGISTR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ( https://bit.ly/37tqUJK), kde si můžeme dohledat i případné další použití konkrétního přípravku. Uvědo-mme si, že na mnoho chorob není oficiálně nic, Schvalování přípravků je časově a finančně nesmírně nákladné a proto na některé skupiny rostlin není ekonomické přípravek schvalovat ve všech zemích světa. 

      U většiny nabízíme malé balení, u některých i větší. Velké balení (je-li) je možno obstarat na objednávku. Nabídka je řazena podle abecedy.

PRODEJ PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍ MANCOZEB

DITHANE, ACROBAT, RIDOMIL 

JE POVOLEN POUZE DO KONCE ROKU 2021 !

  BELLIS vynikající na strupovitost, skvrnitosti a skládkové   choroby na  jádrovinách. Doporučuji jako třetí a při velké   nákaze čtvrtý postřik, zejména, máte-li problémy při skla-     dování (jablka hnijí ve sklepě). Výrazně omezuje monílii.

       BIOAN, BIOTON bio přípravky k podpoře rostlin proti 
houb. chorobám. Obsahují přírodní látky (mléko, olej) . 

  CLONOPLUS. Obsahuje konidie 4 kmenů hub       rodu Clonostachys  Přípravek rovněž rozkládá neaktivní stadia   hub. sklerocia, gemmy a chlamy-dospóry hub Claviceps,   Sclerotinia, Botrytis, Rhizctonia, Verticillium. 

DAGONIS obsahuje fluxapyroxad a difenokonazol. Přípravek  kombinuje vlastnosti obou účinných látek. Fluxapyroxad má preventivní a kurativní účinky. Difenokonazol je systemická látka , která působí preventivně a kurativně na široké spektrum chorob. Přípravek poskytuje dlouhoudobou ochranu proti chorobám obilnin, ovoce a zeleniny, včetně padlí, rzi, strupovitosti a skvrnitosti listů.

DISCUS vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek.  Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Používáme k ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí jabloňovému, angreštu proti americkému padlí nebo proti padlí růží, či jiných okr. rostlin...

DITHANE vynikající osvědčený přípravek proti většině houb. chorob na většině rostlin. Nepůsobí na padlí. Bohužel ke konci roku 2021 končí a je již beznadějně vyprodán.

DUSÍKATÉ VÁPNO je hnojivo, které také používáme k desinfekci zemin proti houb. chorobám a škůdcům - hlavně jejich přezimujícím formám.

   CHAMPION 50WP měďnatý přípravek, podobného použití      jako již nepovolený kuprikol. Používáme na většinu plísní          mimo padlí.

KARATHANE přípravek k ochraně révy vinné proti padlí révovému.  Kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí a proto bývá zařazován také do prvních postřiků. Dříve byl použitelný u výrazně více rostlin.

 KUMULUS je sirný fungicid s protektivním kontaktním   účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním   působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých   padlí s vedlejší akaricidní účinností (proti sviluškám, roztočům...). Používáme na révu, jahodník, zeleninu, ovocné dřeviny...

PRODEJ PŘÍPRAVKU
KUPRIKOL 50 JE UKONČEN.
Jeho používání je povoleno do konce června 2021.

        MAGNICUR je řada přípravků, dříve vyráběných firmou Bayer pod jinými jmény. V závorce uvádíme původní jméno.

 MAGNICUR CORE (ZATO) používáme na strupovitost, padlí 
 u jabloní, padlí révové a na většinu chorob okrasných rostlin.   Vyznačuje se dlouhodobým ochranným působením. 

 

       MAGNICUR ENERGY (PREVICUR) Systémový kombinovaný fungicidní  přípravek k ochraně proti půdním houbám (sanace substrátů), okrasných rostlin proti pravým plísním, okurek, košťálové zeleniny a salátu proti plísním.
 

MAGNICUR FINITO (INFINITO) systémový fungicid k postřiku brambor proti plísni bramborové, okurkové a cibulové. Má  opti-mální poměr účinných látek  fluopikolidu a propamokarbu, které kombinují jak preventivní, tak i léčebné účinky postřiku ( kurativní účinek 24-48 hodin po infekci). Zabraňuje dalšímu vytváření infekčních částic plísně a přenosu na zdravé rostliny. Použití přípravku zároveň snižuje napadení hlíz plísní bramborovou.

 MAGNICUR FUNGIMAT (FOLICUR) používáme         proti rzím, padlí, skvrnitostem listů na okrasných           rostlinách. Stejnou účinnou látku obsahoval Horizon.

Nabízíme koncentrát a rovněž připravený v rozprašovači. 

MAGNICUR QUICK (TELDOR) Fungicid k ochraně jahodníku, maliníku, okrasných rostlin, révy vinné a rajčete proti šedé hnilobě, stromů višní a meruněk proti moniliové spále a plodů višní, třešní, slivoní, meruněk, broskvoní, nektarinek proti moniliové hnilobě.

MULTIROSE je kombinace fungicidu proti plísním (účinná   látka Tebukonazol, např. v přípravku MAGNICUR FUNGIMAT   viz.) a insekticidu proti hmyzu (účinná látka Deltamethrin, 
 
např. v přípravku SANIUM ULTRA, FAST viz)

         MERPAN vynikající osvěrčený fungicid, používaný již  
dlouhá léta pod názvy Captan, Orthocid... Kromě na strupo-vitost jádrovin používáme hlavně v okrasném zahradnictví na skvrnitosti, černě... Zlepšuje i zakořeňování řízků rostlin. 

ORTIVA  je fungicidní přípravek k ochraně zeleniny a okr. rostlin proti houbovým chorobám. Účinná látka azoxystrobin má syste-mické a  translaminární vlastnosti, působí dlouhodobě,
může tak zabránit vzniku nové infekce.  Jedná se
o širokospektrý fungicid,  účinný proti původcům důležitých chorob.

   POLYVERSUM, neboli "chytrá houba" je zcela biologický přípravek proti houbovým chorobám. Zjednodušeně řečeno: je to houba, která sežere nižší houby (což je většina hub škodí-cích na rostlinách). Působí dlouhodobě (dokud má co žrát)
 a stimulačně (
indukuje produkci růstově stimulujících látek).
 

      V posledních letech se přímo lavinovitě šíří MONILIOVÁ SPÁLA peckovin. S tím je spojena také moniliová hniloba plodů. Proti obojímu musíme bojovat. Jedním z velmi kvalitních přípravků je PROLECTUS. Prodávaný jako "proti moniliové spále..." 

 REVUS proti plísni bramborové je vysoce odolný dešťovým   srážkám a poskytuje dokonalou ochranu. Má   vynikající   preventivní a částečně kurativní účinek. Malé   množství   aktivní látky proniká do listového pletiva, kde je schopno chránit obě   strany listu - translaminární účinnost.

  RIDOMIL je kombinovaný přípravek obsahující dvě účinné látky (metalaxyl–M a mancozeb) s fungicidním účinkem.
Používáme na brambory, cibuli, rajčata, okurky a révu.

Bohužel ke konci roku končí a je již beznadějně vyprodán. 

 RIZOCORE je mikrobiální pomocný rostlinný přípra-   vek kombinující houby a bakterie, díky kterým pozi-   tivně ovlivňuje vitalitu rostlin, zdravotní stav a tím   i celkový výnos. Doporučováno ing. Kozákem.

 

 SCALA  je kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a částečně kurativně i při teplotách od 5C, kdy jiné přípravky selhávají. Používáme na jádroviny (strupovitost), jahody a rávu vinnou (plíseň šedá).

SCORE účinkuje systémově. Účinná látka je přijímána listy, rozváděna traslaminárně a akropetálně směrem k novým přírůstkům. Přípravek má dlouhotrvající preventivní i kurativní účinnost. Je povolen na strupovitost jádrovin a v rozšíření povolení ÚKZUSu i na houb. choroby jahodníku, maliníku, rajčat, rzi na ostružinách... Viz http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=34829&stamp=637630531005209082

 

 SERCADIS vysoce účinný fungicid ochraňující révu vinnou
 a jádroviny proti houbovým  chorobám. Účinná látka   fluxapyroxad vykazuje výborný preventivní i kurativní účinek.   Silně inhibuje klíčení spór hub, prodlužování houbových vláken, růst mycelia a sporulaci, pokrývá tedy účinně všechny fáze růstu a rozmnožování hub a zabraňuje tak vývoji houbových chorob.

 

 

SIGNUM je dalším přípravek, na moniliový úžeh na pecko-vinách. Má systémový, preventivní i kurativní účinek. Je vynikající zejména na meruňky, kde je třeba postřiku před a po kvetení. Působí rovněž proti plísni šedé na jahodách. 

        SULKA EXTRA používáme hlavně k moření sadby (nejen) česneku proti plísním. Je oficiálně schválená jako hnojivo, "kdy hnojení provádíme mořením před sázením"
 

SWICH rovněž používáme proti moniliové spále (mon.úžeh) na peckovinách. Je určen také proti plísni šedé na jahodníku. Má systémový, preventivní i kurativní účinek.

  •  

TALENT je přípravek proti strupovitosti na jádrovinách, padlí na jabloních, révě a jahodníku, skvrnitosti listů třešně a višně, moni-liové spále višně, rzi a červené skvrnitosti na slivoních a padlím, rzem a listovým skvrnitostem na okrasných rostlinách. Účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní lokálně systemický fungicid. Hodinu po aplikaci je plně odolný dešti.

Bohužel ke konci roku 2021 končí a je již beznadějně vyprodán.

  TOPAS je systemicky působící fungicid s výrazným účinkem   proti padlí v různých kulturách. Má preventivní i kurativní   účinek. Používáme na jádroviny (i na strupovitost),   révu,   jahodník, angrešt, rybíz, rajčata, okurky, papriky, a další   zejména tykvovitou zeleninu. 

VITISAN je ekologický kontaktní fungicid s preventivním
i kurativním (léčebným) účinkem proti houbovým patogenům.

Účinná látka: hydrogenuhličitan draselný 994,9 g/kg
Používáme na jabloně, révu, drobné ovoce, jahodník, zeleninu a okrasné rostliny.

 

 

      Kromě  výše zmíněných přípravků je možné na objednávku obstarat
i další, v naší prodejně méně žádané přípravky (např. CABRIO, DYNALI, FOLPAN, POLYRAM...).